Giá bán một phần mềm ERP chất lượng phụ thuộc vào ba nhân tố chính là chi phí triển khai, chi phí sử dụngchi phí đào tạo. Chúng tôi cam kết một sự thành công 100% khi sử dụng hệ thống ERP của chúng tôi. Hệ thống ERP sẽ giúp bạn tiết kiệm 30% chi phí vận hành và tăng hiệu suất làm việc của nhân viên từ 20% trở lên.

Chi phí triển khai

Thiết kế dữ liệu master

Thiết lập nghiệp vụ và quy trình

Thiết kế biểu mẫu sẽ thực hiện

Thiết lập phần mềm

Lập trình biểu mẫu

Trình diễn hệ thống

Chi phí thuê bao hoặc support

Quản lý Server, backup số liệu

Report theo yêu cầu quản lý

Hỗ trợ vận hành qua Helpdesk

Lập trình thay đổi theo logic

Tư vấn các nghiệp vụ mới

Chi phí đào tạo

Đây là giá trị mà bạn sẽ nhận được khi sử dụng dịch vụ Gia Cát. Nó cũng là yếu tố quyết định đến sự hành công và hiệu quả của việc đầu tư hệ thống ERP

Đăng ký nhận tư vấn giải pháp ERP

* Bắt buộc