Một phần mềm ERP mạnh mẽ dành cho lĩnh vực xây dựng

Các công ty trong ngành xây dựng cần một giải pháp phần mềm để giúp bạn tối ưu hóa luồng công việc trong tất cả các phòng ban. Giúp bạn cải thiện khả năng sinh lời tổng thể bằng cách chuẩn hóa và hợp nhất các quy trình làm việc, và thông qua việc cải thiện năng suất làm việc của nhân viên.

Hệ thống ERP chuyên về lĩnh vực xây dựng

 • Truy cập dữ liệu theo đúng công việc với các định dạng khác nhau.
 • Sử dụng biểu đồ, đồ thị một cách trực quan để xác định xu hướng, sự bất thường và phát hiện các lỗ hổng, kể cả những vấn đề rất khó khám phá trong quá khứ.
 • Báo cáo, phân tích và tìm hiểu dữ liệu để tìm thông tin bạn cần một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Phân tích dữ liệu thực hiện dự án xây dựng theo thời gian thực. Tóm tắt, ghi chép lịch sử ở từng nhiệm vụ hoặc bộ phận hoặc doanh nghiệp một cách liền mạch.

Phần mềm ERP dành cho các nhà thầu xây dựng
Greensys kết hợp các công nghệ tiên tiến với nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng vào một hệ thống tích hợp. Vượt ra ngoài phần mềm quản lý xây dựng truyền thống, phần mềm Greensys cũng kết hợp khả năng quản lý tài liệu, nội dung và quy trình kinh doanh, trao quyền để:

 • Thống nhất quản lý kế toán xây dựng, quản lý tài chính, biên chế, dự án và hoạt động dịch vụ vào một cơ sở dữ liệu.
 • Trình bày tất cả nội dung kinh doanh bằng thông tin điện tử. Loại bỏ giấy và quy trình thủ công không hiệu quả.
 • Huy động ban dự án, kỹ sư, kỹ thuật viên báo cáo hiện trạng sử dụng lao động, thiết bị và nguyên vật liệu với nền tảng mobile.
 • Phân tích những kết quả có trong quá khứ để xác định những sự bất thường và xu hướng hiện tại. Hỗ trợ việc lập kế hoạch tương lai, đưa ra các quyết định chính xác hơn.
 • Tự động hóa kế toán đa vị trí, đa công ty và theo mô hình tập đoàn

Tất cả hoạt động của doanh nghiệp tích hợp trong một hệ thống

Các khách hàng ERP ngành xây dựng

Xem thêm giải pháp ERP các lĩnh vực khác

 1. ERP ngành sản xuất
 2. ERP ngành bán lẻ
 3. ERP ngành du lịch
 4. ERP dành cho Tập đoàn
 5. ERP dành cho Tổng công ty