Quy Trình Làm Việc

Quy trình triển khai một hệ thống ERP sẽ phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, nhu cầu của các doanh nghiệp. Cái quan trọng là cần có một bảng kế hoạch công việc chi tiết cho từng giai đoạn, đảm bảo việc hoàn thành đúng tiến độ. Kiên quyết việc sử dụng phần mềm phải trở thành một thói quen của mọi nhân viên.

Việc triển khai ERP thường có 8 bước cơ bản sau đây:

Bước 1 - Khảo sát thống nhất nghiệp vụ

Khảo sát quy trình nghiệp vụ công ty

Đưa ra các giải pháp xử lý

Ghi nhận toàn bộ báo cáo yêu cầu

Đưa ra các báo cáo cần thiết

Bước 2 - Chuẩn hóa dữ liệu Master data

Cơ cấu tổ chức, danh mục kho, danh mục nhóm vật tư, danh mục vật tư...

Danh mục nhóm khách hàng, danh mục kênh bán hàng, danh mục thị trường, danh mục tài khoản...

Bước 3 - Lập trình hệ thống theo thỏa thuận

Gia Cát lập trình các thay đổi trên hệ thống để đáp ứng quy trình hai bên đã thống nhất

Bước 4 - Lập trình báo cáo theo thỏa thuận

Thiết kế, lập trình các báo cáo theo sự thống nhất của hai bên. Đảm bảo các báo cáo chuẩn xác và có tính thẩm mỹ

Bước 5 - Cài đặt thiết lập phần mềm theo hợp đồng

Thực hiện cài đặt phần mềm trên hệ thống máy chủ và các máy người dùng. Thực hiện chạy thử sơ bộ để kiểm tra tính ổn định

Bước 6 - Trình diễn hệ thống và chạy thử phần mềm

Trình diễn toàn bộ quy trình làm việc của doanh nghiệp trên hệ thống phần mềm ERP

Bước 7 - Gia Cát tổ chức đào tạo và huấn luyện cho người sử dụng

Tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp theo lịch thống nhất giữa hai bên

Thực hiện hỗ trợ trực tuyến hoặc qua công cụ Help desk

Người sử dụng có thể học trực tiếp tại công ty Gia Cát (miễn phí)

Gia Cát cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho người sử dụng

Bước 8 - Vận hành chính thức, đưa hệ thống vào sử dụng trong toàn bộ doanh nghiệp

Ấn định thời điểm đưa vào sử dụng

Xác định trách nhiệm từng nhân sự

Có được số dư đầu của từng phân hệ

Đưa hệ thống vào sử dụng chính thức