Liên hệ ngay

Phần mềm quản lý kế toán

Đây là phân hệ giúp bộ phận kế toán tài chính quản trị toàn diện hoạt động kế toán trong công ty từ kế toán tiền, kế toán phải thu, kế toán phải trả, kế toán tài sản, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và kế toán quản trị.
 
Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử
 

Quản lý kế toán tiền

Hệ thống cho phép dự báo dòng tiền trong công ty dựa vào lịch thanh toán của hóa đơn phải trả, lịch thu tiền của hóa đơn phải thu.
Cho phép người dùng lập lệnh chi tiền.
Thiết lập các bước phê duyệt cho các lệnh chi tiền.
 

 

Quản lý kế toán phải thu

Hệ thống cho phép theo dõi các khoản phải thu sắp đến hạn.
Cho phép tạo các phiếu thu theo từng chứng từ công nợ.
Cho phép lập phiếu thu tiền cọc, tạm ứng.
Cho phép lên kế hoạch trả tiền cọc, tạm ứng khách hàng.
Cho phép cấn trừ công nợ đã tạm ứng.
Lập phiếu chi trả cọc.

Yêu cầu demo

Quản lý kế toán phải trả

Hệ thống cho phép báo cáo dòng tiền dự kiến dựa vào lịch thanh toán của hóa đơn phải trả.
Theo dõi công nợ, tuổi nợ phải trả.
Với GREENSYS ERP cho phép tạo các chứng từ phải trả theo:
 • Phiếu nhập kho;
 • Chi phí mua hàng;
 • Đơn hàng dịch vụ.

Quản lý kế toán tài sản

Hệ thống cho phép lấy thông tin của các chừng từ tại phân hệ kế toán chờ chuyển tài sản sang phân hệ tài sản.
Quản lý luân chuyển tài sản.
Quản lý tăng giảm tài sản.
Cho phép tạo bút toán khấu hao trên phân hệ tài sản lên tổng hợp.

Quản lý kế toán thuế

Cho phép kiểm tra bút toán và chứng từ có thuế GTGT đầu vào theo định kỳ và in bảng kê thuế GTGT đầu vào.
Cho phép kiểm tra bút toán và chứng từ có thuế GTGT đầu ra theo định kỳ và in bảng kê thuế GTGT đầu ra.
Hệ thống tính toán số thuế GTGT phải nộp.
Cho phép lập tờ khai thuế GTGT.
Lập chứng từ công nợ phải trả nếu cần nộp tiền thuế trong kỳ.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

 

Quản lý kế toán tổng hợp

Với hệ thống GREENSYS ERP cho phép mở kỳ kế toán.
Nhập các bút toán phát sinh.
Kiểm tra bút toán phát sinh trước khi chuyển bút toán vào sổ cái.
Cho phép điều chỉnh bút toán bổ sung sau khi được phê duyệt.
Đóng kỳ kế toán.
Tính năng in báo cáo tài chính.

Đăng ký dùng thử

Đây là phân hệ giúp bộ phận kế toán tài chính quản trị toàn diện hoạt động kế toán trong công ty từ kế toán tiền, kế toán phải thu, kế toán phải trả, kế toán tài sản, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và kế toán quản trị.

Tư vấn ngay Đăng ký dùng thử


Quản lý kế toán tiền

Hệ thống cho phép dự báo dòng tiền trong công ty dựa vào lịch thanh toán của hóa đơn phải trả, lịch thu tiền của hóa đơn phải thu.
Cho phép người dùng lập lệnh chi tiền.
Thiết lập các bước phê duyệt cho các lệnh chi tiền.

 

 

Quản lý kế toán phải thu

Hệ thống cho phép theo dõi các khoản phải thu sắp đến hạn.
Cho phép tạo các phiếu thu theo từng chứng từ công nợ.
Cho phép lập phiếu thu tiền cọc, tạm ứng.
Cho phép lên kế hoạch trả tiền cọc, tạm ứng khách hàng.
Cho phép cấn trừ công nợ đã tạm ứng.
Lập phiếu chi trả cọc.

Yêu cầu demo 

Quản lý kế toán phải trả

Hệ thống cho phép báo cáo dòng tiền dự kiến dựa vào lịch thanh toán của hóa đơn phải trả.
Theo dõi công nợ, tuổi nợ phải trả.
Với GREENSYS ERP cho phép tạo các chứng từ phải trả theo:
 • Phiếu nhập kho;
 • Chi phí mua hàng;
 • Đơn hàng dịch vụ.
 

Quản lý kế toán tài sản

Hệ thống cho phép lấy thông tin của các chừng từ tại phân hệ kế toán chờ chuyển tài sản sang phân hệ tài sản.
Quản lý luân chuyển tài sản.
Quản lý tăng giảm tài sản.
Cho phép tạo bút toán khấu hao trên phân hệ tài sản lên tổng hợp.

 
Quản lý kế toán thuế

Cho phép kiểm tra bút toán và chứng từ có thuế GTGT đầu vào theo định kỳ và in bảng kê thuế GTGT đầu vào.
Cho phép kiểm tra bút toán và chứng từ có thuế GTGT đầu ra theo định kỳ và in bảng kê thuế GTGT đầu ra.
Hệ thống tính toán số thuế GTGT phải nộp.
Cho phép lập tờ khai thuế GTGT.
Lập chứng từ công nợ phải trả nếu cần nộp tiền thuế trong kỳ.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

 


 

Quản lý kế toán tổng hợp

Với hệ thống GREENSYS ERP cho phép mở kỳ kế toán.
Nhập các bút toán phát sinh.
Kiểm tra bút toán phát sinh trước khi chuyển bút toán vào sổ cái.
Cho phép điều chỉnh bút toán bổ sung sau khi được phê duyệt.
Đóng kỳ kế toán.
Tính năng in báo cáo tài chính.

Đăng ký dùng thử

Đây là phân hệ giúp bộ phận kế toán tài chính quản trị toàn diện hoạt động kế toán trong công ty từ kế toán tiền, kế toán phải thu, kế toán phải trả, kế toán tài sản, kế toán thuế, kế toán tổng hợp và kế toán quản trị.

Đăng ký dùng thử

Quản lý kế toán tiền

Hệ thống cho phép dự báo dòng tiền trong công ty dựa vào lịch thanh toán của hóa đơn phải trả, lịch thu tiền của hóa đơn phải thu.
Cho phép người dùng lập lệnh chi tiền.
Thiết lập các bước phê duyệt cho các lệnh chi tiền.
 


 

Quản lý kế toán phải thu

Hệ thống cho phép theo dõi các khoản phải thu sắp đến hạn.
Cho phép tạo các phiếu thu theo từng chứng từ công nợ.
Cho phép lập phiếu thu tiền cọc, tạm ứng.
Cho phép lên kế hoạch trả tiền cọc, tạm ứng khách hàng.
Cho phép cấn trừ công nợ đã tạm ứng.
Lập phiếu chi trả cọc.

Yêu cầu demo
 


 

Quản lý kế toán phải trả

Hệ thống cho phép báo cáo dòng tiền dự kiến dựa vào lịch thanh toán của hóa đơn phải trả.
Theo dõi công nợ, tuổi nợ phải trả.
Với GREENSYS ERP cho phép tạo các chứng từ phải trả theo:
 • Phiếu nhập kho;
 • Chi phí mua hàng;
 • Đơn hàng dịch vụ.
 

Quản lý kế toán tài sản

Hệ thống cho phép lấy thông tin của các chừng từ tại phân hệ kế toán chờ chuyển tài sản sang phân hệ tài sản.
Quản lý luân chuyển tài sản.
Quản lý tăng giảm tài sản.
Cho phép tạo bút toán khấu hao trên phân hệ tài sản lên tổng hợp.

 Quản lý kế toán thuế

Cho phép kiểm tra bút toán và chứng từ có thuế GTGT đầu vào theo định kỳ và in bảng kê thuế GTGT đầu vào.
Cho phép kiểm tra bút toán và chứng từ có thuế GTGT đầu ra theo định kỳ và in bảng kê thuế GTGT đầu ra.
Hệ thống tính toán số thuế GTGT phải nộp.
Cho phép lập tờ khai thuế GTGT.
Lập chứng từ công nợ phải trả nếu cần nộp tiền thuế trong kỳ.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

 


 

Quản lý kế toán tổng hợp

Với hệ thống GREENSYS ERP cho phép mở kỳ kế toán.
Nhập các bút toán phát sinh.
Kiểm tra bút toán phát sinh trước khi chuyển bút toán vào sổ cái.
Cho phép điều chỉnh bút toán bổ sung sau khi được phê duyệt.
Đóng kỳ kế toán.
Tính năng in báo cáo tài chính.

Đăng ký dùng thử

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIA CÁT

 • K03.20 Tầng 3, Tòa Nhà Kingston, 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhận, TP. Hồ Chí Minh
 • MST: 0311026762
 • kinhdoanh@giacat.vn
 • 0888.934.886 - 028.7300.6530
 • giacat.vn