Làm thế nào triển khai một dự án ERP thành công?

1

1- ERP là gì? Làm sao để Triển khai một dự án ERP thành công toàn vẹn?

ERP là từ viết tắc của: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Hệ thống tích hợp, on-line, kết nối chặt chẽ giữa các phòng ban với nhau. Tự động hóa các công việc liên quan. Tăng hiệu quả công việc và lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.ERP được xây dựng trên nền tảng Oracle.
 

2- Các bước triển khai một hệ thống ERP hoàn chỉnh

Khảo sát thống nhất nghiệp vụ và báo cáo: Khảo sát quy trình nghiệp vụ công ty.Đưa ra các giải pháp xử lý.Ghi nhận toàn bộ báo cáo yêu cầu.Đưa ra các báo cáo cần phải có để thực hiện.

Chuẩn bị dữ liệu Master data: Cơ cấu tổ chức, danh mục kho, danh mục nhóm vật tư, danh mục vật tư. Danh mục nhóm khách hàng,Danh mục kênh bán hàng, danh mục thị trường, danh mục tài khoản...

Lập trình hệ thống: Nhân viên công ty lập trình các thay đổi trên hệ thống để đáp ứng quy trình hai bên thống nhất. Lập trình báo cáo
 
Cài đặt thiết lập phần mềm:

Trình diễn hệ thống: Trình diễn ứng dụng theo quy trình thống nhất trước khi đào tạo

Đào tạo: Nhân viên công ty đào tạo cho các nhân viên sử dụng theo nghiệp vụ đã trao đổi.

Kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ thành viên tham gia đào tạo

Vận hành hệ thống: Xác định chính xác thời điểm đưa hệ thống vào sử dụng.Xác định trách nhiệm từng nhân sự chuẩn bị số liệu số dư đầu. Có được số dư đầu của từng phân hệ. Đưa hệ thống vào sử dụng.

 
  • Nhà cung cấp nào cam kết sẽ thực hiện theo đúng toàn bộ yêu cầu của Doanh nghiệp thì cần phải xem xét lại kỹ năng fix scop và phân tích GAP của đội ngũ tư vấn nồng cốt, kéo theo khả năng chỉ định deadline cũng cần phải đánh giá thẩm định lại.
  • Nhà cung cấp nào cam kết hoàn thành dự án trong thời hạn quá ngắn cũng cần phải xem xét lại.
  • Một kế hoạch mà nguồn nhân lực không rõ ràng, không dành trọn thời gian cho dự án, không khởi động đúng thời điểm trong năm tài chính cũng xem như một thất bại được báo trước.
  • Nhà cung cấp nào cam kết đảm bảo nhân sự triển khai 100% cho dự án mà không căn cứ rõ ràng trên Scop, Scheldule và các milestone thì thật là…
  • Điều khoản payment term trong hợp đồng không phù hợp với các giai đoạn triển khai và nguồn lực