Các tính năng nổi trội của SMART-ERP

1

1- Tính Năng

 • Giải pháp tổng thể, đơn giản, hiệu quả
 • Sắp xếp lại hoạt động doanh nghiệp theo quy trình xuyên suốt giữa các bộ phận
 • Phân chia công việc rõ ràng, giảm thiểu rủi ro khi có sự thay đổi nhân sự
 • Nâng cao năng lực và kỹ năng của nhân sự
 • Tăng hiệu quả của người sử dụng: ít bước, thân thiện, dễ kiểm soát
 • Phân hệ kế toán tài chính được thiết kế mạnh mẽ, phù hợp với luật, quy định và quản trị nội bộ
 • Module hoàn chỉnh, tùy biến, đa cấp, linh hoạt

2- Kỹ Thuật Công Nghệ

 • Hệ thống xây dựng trên trên tảng Oracle theo mô hình kiến trúc 3 lớp.
 • Làm chủ kỹ thuật toàn bộ hệ thống
 • Hỗ trợ các hệ điều hành mã nguồn mở: Unix, Linux, các ứng dụng mã mở không cần phí bản quyền hoặc hệ điều hành Windows, Ms Office
 • Công nghệ vượt trội cho phép lưu trữ và khai thác ổn định với dữ liệu lớn trong thời gian dài (20 đến 50 năm)
 • Không giới hạn đường truyền và dung lượng sử dụng.
 • Chi phí đầu tư hạ tầng hợp lý
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp tức thời, đơn giản, động, Giải phóng sức mạnh của dữ liệu, dễ dàng được thiết kế bởi người dùng, kết xuất dưới nhiều hình thức: pdf, word, excel, html.