Tại sao nên sử dụng SMART-ERP?

1
SMART-ERP giúp doanh nghiệp:
 
  • Giải quyết bài toán tổng thể toàn công ty, các phong ban ban liên quan có thể tham gia vào các quy trình.
  • Có hả năng mở rộng theo các loại hình doanh nghiệp, công ty chi nhánh, ngành nghề, mà của công ty trong thời điểm hiện tạicũng như phát triển sau này.
  • Kiểm soát giảm khả năng sai sót, giúp người quản trị nhanh chóng phát hiện vấn đề khi phát sinh cũng như có khả năng chia sẽ thông tin trong quy trình làm việc giũa các phòng ban, phân hệ.
  • Đáp ứng cho việc sử dụng hệ thống trong thời gian dài, mà không cần thay đổi cấu trúc thiết kế công ghệ.
  • Thông tin hệ thống được xử lý dễ dàng, giúp kiểm soát nguồn lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
  • Tự động hóa quy trình để tránh sai sót cũng như tăng tốc độ xử lý được ưu tiên, giúp doanh nghiệp có nhiều thời gian hơn để phân tích và ra quyết định tốt nhất.
  • Nâng cao nhân lực và kỷ năng của nhân sự, tăng hiệu quả của người sử dụng.
  • Phân chia công việc rõ ràng, giảm thiểu rủi ro khi có sự thay đổi nhân sự.