Phần mềm quản lý doanh nghiệp

1
Hệ thống ERP quản lý nguồn lực doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kiểm soát và sắp xếp các nguồn lực một cách hiệu quả là phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc:
 
 • Nắm được thông tin và quản lý toàn bộ quy trình hoạt động bán hàng, mua hàng, thống kê kho, tài chính kế toán
 • Thu thập dữ liệu, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập lại nhiều lần dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
 • Kết hợp tất cả mọi dữ liệu sản xuất từ nhiều bộ phận khác nhau, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa các phòng ban được tốt hơn, kết hợp làm việc ăn ý hơn.
 • Báo cáo nhanh chóng, không còn phụ thuộc vào nhân viên từng phòng ban.
Có thể nói, với phần mềm ERP, bạn có thể tự động hóa chu trình kinh doanh cho chính doanh nghiệp của mình, không tốn nhiều thời gian mà dữ liệu lại rất chính xác.
Bên cạnh đó, mọi người ở nhiều phòng ban khác nhau đều có thể truy cập được dữ liệu mà không cần phải chờ đến khi người của phòng ban khác cung cấp số liệu.
 
Những phần mềm ERP tốt nhất sẽ có thể cắt giảm đến mức tối đa các chi phí và thời gian, nhân công, nhân lực trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất, cũng như tối ưu hóa những lợi ích, năng suất công việc nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất.
 

1- Phần mềm quản lý doanh nghiệp SMART ERP là gì?

Trước bối cảnh các hệ thống ERP nước ngoài từng bước chiếm lĩnh thị trường, các công ty phần mềm ERP Việt Nam chưa đủ sức cạnh tranh về công nghệ cũng như khả năng giải quyết các bài toán ngày càng phức tạp tại doanh nghiệp.
Phần mềm Smart-ERP ra đời với mong muốn đưa công nghệ, quy trình quản lý tiên tiến của thế giới kết hợp với tập quán làm việc của khu vực để tạo ra công cụ quản lý với chi phí tốt nhất, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao trí tuệ việt trong lĩnh vực công nghệ - quản trị và kinh doanh

2- Tiện ích của SMART- ERP

Thông qua Smart ERP bạn có thể tăng sự chủ động của mình đối với quản lý kho hàng thông qua việc nắm được tình hình lượng hàng tồn kho, điều phối chúng, giảm thiểu chi phí phát sinh và gia tăng lợi nhuận.
 

2.1- Quản lý thông tin doanh nghiệp

Hệ thống quản lý doanh nghiệpSmart-ERP tích hợp rất nhiều ứng dụng hỗ trợ đắc lực không chỉ sử dụng cho một phòng ban mà còn hỗ trợ xuyên suốt tại các phòng ban liên quan trong tiến trình thực hiện công việc của doanh nghiệp
quan-ly-thong-tin-doanh-nghiep-smart-erp

2.2- Quản lý tài chính, kế toán cho doanh nghiệp

Ai cũng biết rằng tài chính là vấn đề mà mọi doanh nghiệp đều dành nhiều sự quan tâm nhất vì đó là chuyện sống còn của tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp.
Với module quản lý tài chính kế toán trong hệ thống SMART-ERP, mọi thông tin về tài chính bao gồm:doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, tiền, tài sản,khai báo thuế, báo cáo thuế, báo cáo quản trị … đều được hệ thống quản lý chi tiết, chặt chẽ với mức độ đồng bộ cao, và mang tính khoa học.
Các phòng ban, cá nhân sẽ thực hiện báo cáo trực tiếp những vấn đề liên quan đến tài chính và được kết xuất ra từ hệ thống.
Qua đó, lãnh đạo công ty luôn nắm rõ các thông tin tài chính để có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đồng thời ngăn ngừa những tiêu cực có thể xảy ra.
 

2.3- Quản lý sản xuất

Hệ thống quản lý sản xuất là hệ thống quản lý toàn bộ hoạt động quản lý sản xuất từ quản lý định mức ( trong phòng thí nghiệm, tại phân xưởng, thực tế ) tính toán nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết để sản xuất.
Theo dõi toàn bộ tiến trình sản xuất: cấp nguyên vật liệu, theo dõi thời gian máy chạy, nhân công trực tiếp sản xuất, công đoạn sản
Nhờ đó mà các bên có liên quan có thể dễ dàng truy cập đến nguồn thông tin này và đưa ra các quyết định hoạt động một cách nhanh chóng.
 

2.4- Quản lý bán hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng theo khu vực vùng miền, kênh bán hàng, nhóm khách hàng, hạn mức công nợ
 • Quản lý giá theo: toàn bộ công ty, từng nhóm đối tượng khách hàng, từng khách hàng
 • Quản lý toàn bộ tiến trình, lịch sửa giao dịch từ quản lý giá bán hàng, đơn hàng, kiểm soát công nợ khi duyệt đơn hàng, quá trình giao hàng và thu hồi công nợ theo từng đơn đặt hàng
Thông qua hệ thống Smart-ERP giúp các doanh nghiệp quản lý tốt các thông tin khách hàng, giá cả, công nợ để doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất trong kimh doanh
he-thong-smart-erp

2.5- Quản lý mua hàng

 • Quản lý thông tin nhà cung cấptheo nhóm nhà cung cấp các mặt hàng chính, hạn mức công nợ.
 • Quản lý toàn bộ tiến trình, lịch sửa giao dịch từ: đề nghị mua hàng, giá mua hàng, đơn hàng, quá trình nhận hàng, thanh toán theo từng chứng từ

2.6- Quản lý kho

 • Quản lý toàn bộ thông tin như: mặt hàng, nhóm mặt hàng, một mặt hàng cho phép quản lýở nhiều đơn vị tính khác nhau, nhiều phương pháp tính giá khác nhau như: bình quân gia quyền, FIFO, quản lý giátheo từng lô nhập xuất.
 • Quản lýtheo lô nhập hàng: Quản lý ngày sản xuất, ngày hết hạn, phân tích tình trạng tồn kho, quản lý tồn kho tối ưu.