Các bước triển khai

Khảo sát thống nhất nghiệp vụ
Chuẩn bị dữ liệu Master data
Cài đặt, thiết lập phần mềm theo giải pháp đã được chấp thuận.
Lập trình biểu mẫu sẽ thực hiện.
Trình diễn hệ thống theo nghiệp vụ, biểu mẫu đã thống nhất.
Đào tạo
Kiểm tra nắm bắt người dùng
Vận hành hệ thống.


Khảo sát thống nhất nghiệp vụ

Khảo sát thống nhất nghiệp vụ


 • Khảo sát quy trình nghiệp vụ công ty.
 • Đưa ra các giải pháp xử lý.
 • Ghi nhận toàn bộ báo cáo yêu cầu.
 • Đưa ra các báo cáo cần phải có để thực hiện.
Chuẩn bị dữ liệu Master data

Chuẩn bị dữ liệu Master data


 • Cơ cấu tổ chức, danh mục kho, danh mục nhóm vật tư, danh mục vật tư
 • Danh mục nhóm khách hàng,Danh mục kênh bán hàng, danh mục thị trường, danh mục tài khoản...
Lập trình hệ thống

Lập trình hệ thống


 • Nhân viên Gia Cát lập trình các thay đổi trên hệ thống để đáp ứng quy trình hai bên thống nhất
 • Lập trình báo cáo
Cài đặt thiết lập phần mềm

Cài đặt thiết lập phần mềm


abc
Trình diễn hệ thống

Trình diễn hệ thống


 • Trình diễn ứng dụng theo quy trình thống nhất trước khi đào tạo
Đào tạo

Đào tạo


 • Nhân viên GIA CÁT đào tạo cho các nhân viên sử dụng theo nghiệp vụ đã trao đổi.
Kiểm tra

Kiểm tra


 • Kiểm tra toàn bộ thành viên tham gia đào tạo
Vận hành hệ thống

Vận hành hệ thống


 • Xác định chính xác thời điểm đưa hệ thống vào sử dụng.
 • Xác định trách nhiệm từng nhân sự chuẩn bị số liệu số dư đầu
 • Có được số dư đầu của từng phân hệ
 • Đưa hệ thống vào sử dụng