Quản Lý Mua Hàng

Nhiều doanh nghiệp chưa xắp xếp được các bước mua hàng sao cho tốt, tiết kiệm nguồn vốn,  giảm thiểu tối đa việc nhập hàng sai số lượng dẫn tến tồn kho, và tốn thêm chi phí lưu kho. Smart-ERP sẽ cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ một hệ thống ERP tích hợp với các tính năng quản lý kế hoạch mua hàng chuẩn xác nhất.

Các Tính Năng:
 
 • Lập đề nghị mua hàng từ hợp đồng/đơn hàng bán
 • Nhập bảng giá mua hàng theo nhà cung cấp
 • So sánh bảng giá mua hàng
 • Lập phiếu nhập kho theo hợp đồng/đơn hàng
 • Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng đơn hàng theo: Khách hàng, thời gian, đơn hàng, hóa đơn, mặt hàng
 • Báo cáo chi tiết công nợ phải trả

Lợi Ích sử dụng:
 
 • Giảm số lượng hàng mua không cần thiết, tránh tồn kho
 • Các báo cáo rỏ ràng tổng thể không mất nhiều thời gian
 • Tích hợp với các phân hệ bán hàng, kế toán, sản xuất
 • Cho phép so sánh với tồn kho hiện tại

Quản Lý Sản Xuất

Đối với tất cả doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì quy trình sản xuất góp vai trò rất quan trọng, để có một hệ thống tích hợp, phản ánh chính xác hàng tồn kho, tình trạng định mức nguyên vật liệu, yêu cầu mua hàng bán hàng. Smart-ERP là hệ thống không thể thiếu trong quá trình quản lý sản xuất.

Các Tính Năng:
 

 • Tính toán nhu cầu NVL cân đối mua hàng
 • Tạo lệnh sản xuất theo đơn hàng, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất.
 • Tạo yêu cầu cung ứng NVL theo lệnh sản xuất (lệnh xuất hiện tại).
 • Quản lý xuất nguyên vật liệu để sản xuất theo yêu cầu cung ứng
 • Chi tiết tình hình thực hiện sản xuất.
 • Thống kê tình hình thực hiện sản xuất
Các lợi ích sử dụng:
 
 • Kết nối hệ thống đề nghị mua hàng
 • Ghi nhận kết quả sản xuất, tạo lệnh nhập kho từ sản xuất
 • Theo dõi tiến độ sản xuất theo đơn hàng
 • Hệ thống tích hợp không cần thay đổi chương trình 


Quản Lý bán hàng

Quản Lý bán hàng

Gia Cát cung cấp hệ thống Smart-ERP cho doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng hiệu quả và chính xác hơn, với sự tích hợp đầy đủ giữa các phòng ban kế toán, sản xuất, bán hàng. Smart-ERP tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Các Tính Năng:
 
 • Quản lý thông tin khách hàng đa chiều
 • Quản lý công việc
 • Quản lý giá bán hàng theo từng khách hàng
 • Quane lý hợp đồng đơn hàng bán

Lợi Ích Sử Dụng:
 
 • Các báo cáo rỏ ràng chính xác: báo cáo công nợ, tuổi nợ, báo cáo lãi lỗ theo từng công trình
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
Quản Lý Kho

Quản Lý Kho

Gia Cát chuyên cung cấp hệ thống ERP (Smart-ERP)  với phân hệ dễ theo dõi và quản lý, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng giải quyết vấn đề tồn kho. Nhiều doanh nghiệp không kiểm soát được lượng hàng tồn kho, không biết được chính xác mình bán được gì và còn những gì trong kho khiến công ty làm việc không hiệu qủa


Các Tính Năng:
 
 • Cho phép ghi nhận tồn kho sổ sách tại thời điểm kiểm kê
 • Nhập số liệu kiểm kê thực tế
 • Cho phép tự động tạo phiếu nhập hàng thừa từ kiểm kê
 • Cho phép tự động tạo phiếu xuất hàng thiếu từ kiểm kê
 • Tạo bút toán nhập xuất lên phân hệ tổng hợp
 • Tính giá trung bình cuối tháng

Lợi ích Sử Dụng:
 
 • Kết nối hệ thống mua hàng
 • Kết nối hệ thống bán hàng
 • Kết nối hệ thống tài chính kế toán
Quản Lý Tài chính - Kế Toán

Quản Lý Tài chính - Kế Toán

Phân hệ tài chính kế toán của Smart-ERP giúp các doanh nghiệp quản lý: Tài Khoản Phải Thu, Tài Khoản Phải trả, Chi Phí Kế Toán, Lỗ Lãi, Dự Toán Dòng Tiền...v.v. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng nhiều phần mềm tài chính kế toán nhưng vẫn phải đối mặc với nhiều khó khăn như:
 
 • Các báo cáo chưa rõ ràng tổng thể
 • Thiếu khả năng cập nhật thông tin xác thực
 • Chi phí cao, thiếu hổ trợ
Các Tính Năng:
 
 • Kế toán tổng hợp: qui chuẩn hệ thống tài khoản, mã phân tích phục vụ mục đích báo cáo
 • Kế toán tiêu thụ: qui chuẩn hạn mức công nợ khách hàng, phân tích tuổi nợ, cảnh báo, kết nối quản lý dự án
 • Kế toán thanh toán: hỗ trợ match nhiều chứng từ: Nhiều hóa đơn cho một phiếu nhập, nhiều phiếu nhập một hóa đơn
 • Kế toán tài sản cố định/công cụ dụng cụ: hình thành tài sản & khấu hao
 • Hỗ trợ một phần kế toán giá thành: nhập giá thành sản phẩm cuối kỳ
Lợi Ích Sử Dụng:
 
 • Báo cáo chi tiết công nợ phải thu
 • Tổng hợp công nợ phải trả
 • Các báo cáo phân tích quản trị kết quả hoạt động kinh doanh theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn hàng, khách hàng…