Phần mềm ERP là gì?

1. Các khái niệm cơ bản ERP là gì? Nhiều người thắc mắc ERP là viết tắt của từ gì. Đó chính là Enterprise Resource Planning và nó được hiểu nôm na là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Để hiểu sâu hơn về ý nghĩa của 3 từ ERP, chúng ta sẽ tìm hiểu … Đọc tiếp Phần mềm ERP là gì?