Cơ cấu tổ chức linh động, đa cấp

  • Các lĩnh vực hoạt động
  • Công ty
  • Cơ cấu phòng ban, tổ nhóm
Liên hệ tư vấn

thiết lập nghiệp vụ linh động

  1. Cho phép doanh nhiệp tự thiết lập nghiệp vụ
  2. Cho phép phân quyền Nghiệp vụ theo từng bộ phân làm việc
  3. Phân quyền rõ ràng đồng nhất
  4. Thiết lập nghiệp vụ chuẩn, tránh sai sót
  5. Thiết lập định khoản tự động, giảm phụ thuộc nhân viên
Liên hệ tư vấn miễn phí

Bài viết mới nhất

Các bài viết hay từ các chuyên gia, doanh nhân có kinh nghiệm về giải pháp ERP

Xem Blogs

cam kết thành công 100%

Với kinh nghiệm, sự thấu hiểu và tinh thần “Chính trực“. Gia Cát đã thành công 100% dự án ERP cho nhiều khách hàng ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau.