Giải pháp ERP hiệu quả
Liên hệ ngay

Giải pháp ERP hiệu quả

CƠ CẤU TỔ CHỨC LINH ĐỘNG, ĐA CẤP

Giải pháp ERP hiệu quả có khả năng quản lý linh hoạt nhiều cấp, đa chiều:

 • Theo cấp độ các lĩnh vực hoạt động
 • Theo cấp độ công ty
 • Theo cơ cấu phòng ban, tổ nhóm

THIẾT LẬP NGHIỆP VỤ LINH ĐỘNG

 • Cho phép doanh nhiệp tự thiết lập nghiệp vụ
 • Cho phép phân quyền Nghiệp vụ theo từng bộ phân làm việc
 • Phân quyền rõ ràng đồng nhất
 • Thiết lập nghiệp vụ chuẩn, tránh sai sót
 • Thiết lập định khoản tự động, giảm phụ thuộc nhân viên

ERP NGÀNH SẢN XUẤT

Nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường

ERP NGÀNH XÂY DỰNG

Hỗ trợ lập kế hoạch cũng như việc kiểm soát  sự hiệu quả các dự án

ERP NGÀNH BÁN LẺ

Hệ thống tăng cường sự kiểm soát. Mở rộng chi nhánh không giới hạn

ERP NGÀNH DỊCH VỤ

Nâng cao chất lượng dịch vụ bởi tính chuyên nghiệp và thống nhất

ERP NGÀNH BÁN SỈ

Phân phối hàng hóa ra thị trường nhanh hơn nhưng tiết kiệm hơn

ERP DÀNH CHO TẬP ĐOÀN

Thiết lập cơ chế quản trị đa công ty, đảm bảo cơ chế quản trị tập trung

CƠ CẤU TỔ CHỨC LINH ĐỘNG, ĐA CẤP

 • Các lĩnh vực hoạt động
 • Công ty
 • Cơ cấu phòng ban, tổ nhóm

THIẾT LẬP NGHIỆP VỤ LINH ĐỘNG

 • Cho phép doanh nhiệp tự thiết lập nghiệp vụ
 • Cho phép phân quyền Nghiệp vụ theo từng bộ phân làm việc
 • Phân quyền rõ ràng đồng nhất
 • Thiết lập nghiệp vụ chuẩn, tránh sai sót
 • Thiết lập định khoản tự động, giảm phụ thuộc nhân viên

ERP NGÀNH SẢN XUẤT

Nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường

ERP NGÀNH XÂY DỰNG

Hỗ trợ lập kế hoạch cũng như việc kiểm soát  sự hiệu quả các dự án

ERP NGÀNH BÁN LẺ

Hệ thống tăng cường sự kiểm soát. Mở rộng chi nhánh không giới hạn

ERP NGÀNH DỊCH VỤ

Nâng cao chất lượng dịch vụ bởi tính chuyên nghiệp và thống nhất

ERP NGÀNH BÁN SỈ

Phân phối hàng hóa ra thị trường nhanh hơn nhưng tiết kiệm hơn

ERP DÀNH CHO TẬP ĐOÀN

Thiết lập cơ chế quản trị đa công ty, đảm bảo cơ chế quản trị tập trung

CƠ CẤU TỔ CHỨC LINH ĐỘNG, ĐA CẤP

 • Các lĩnh vực hoạt động
 • Công ty
 • Cơ cấu phòng ban, tổ nhóm

 

THIẾT LẬP NGHIỆP VỤ LINH ĐỘNG

 • Cho phép doanh nhiệp tự thiết lập nghiệp vụ
 • Cho phép phân quyền Nghiệp vụ theo từng bộ phân làm việc
 • Phân quyền rõ ràng đồng nhất
 • Thiết lập nghiệp vụ chuẩn, tránh sai sót
 • Thiết lập định khoản tự động, giảm phụ thuộc nhân viên

 


ERP NGÀNH SẢN XUẤT

Nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường

ERP NGÀNH XÂY DỰNG

Hỗ trợ lập kế hoạch cũng như việc kiểm soát  sự hiệu quả các dự án

ERP NGÀNH BÁN LẺ

Hệ thống tăng cường sự kiểm soát. Mở rộng chi nhánh không giới hạn

ERP NGÀNH DỊCH VỤ

Nâng cao chất lượng dịch vụ bởi tính chuyên nghiệp và thống nhất

ERP NGÀNH BÁN SỈ

Phân phối hàng hóa ra thị trường nhanh hơn nhưng tiết kiệm hơn

ERP DÀNH CHO TẬP ĐOÀN

Thiết lập cơ chế quản trị đa công ty, đảm bảo cơ chế quản trị tập trung

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIA CÁT

 • K03.20 Tầng 3, Tòa Nhà Kingston, 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhận, TP. Hồ Chí Minh
 • MST: 0311026762
 • kinhdoanh@giacat.vn
 • 0888.934.886 - 028.7300.6530
 • giacat.vn